Polwind sp. z o.o. sp.k. przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam przez naszych klientów danych osobowych. Poniżej zamieszczamy Politykę prywatności w Polwind sp. z o.o. sp.k.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polwind sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000388412, NIP: 7010302309, REGON: 142967798 ("Spółka"). 
  Kontakt ze Spółką jest możliwy pod następującym adresem e-mail: biuro@polwind.pl, oraz pod następującym numerem telefonu: +48 22 / 257 88 29.
 2. Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazali za pomocą naszej strony internetowej, będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę, w szczególności udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Spółki za pomocą formularza na stronie internetowej - na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (uzasadnionym interesem Spółki jest przyjęcie Pani/Pana zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi);
  2. niezbędnym do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. składania Pani/Panu ofert marketingowych przez Spółkę, pod warunkiem udzielenia przez Panią/Pana zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. rozpatrywania zgłoszonych reklamacji - gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. Wiatrel Ltd Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383150, NIP: 7010289342, REGON: 142896525;
  2. usługodawcy współpracujący ze Spółką na podstawie umów powierzenia, na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Spółki, w szczególności usług internetowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług;
  3. organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie złożone za pomocą strony internetowej Spółki;
  2. niezbędny do złożenia i przyjęcia oferty marketingowej lub trwania umowy zawartej przez Panią/Pana ze Spółką, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce;
  3. do czasu odwołania zgody lub wyrażenia Pani/Pana sprzeciwu, w przypadku wyrażenia zgód marketingowych;
  4. wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisami o rachunkowości;
  5. niezbędny do obsługi rozpatrzenia zgłoszonych przez Panią/Pana reklamacji.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Posiadają Państwo również prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

Polityka "cookies"

 1. Informacje ogólne
  Nasza strona internetowa ("Stron internetowa") realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www.
 2. Informacja o plikach cookies:
  1. Strona internetowa korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
   • dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony internetowej korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Stroną internetową reklamodawców oraz partnerów.
  8. h) Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 3. Informacje w formularzach
  1. Strona internetowa zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
  2. Strona internetowa może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego.
  5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi - w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych lub też innych podmiotów, z którymi odbywa się współpraca.
 4. Logi Strony internetowej
  1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce Użytkownika,
   • Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną internetową.
 5. Udostępnienie danych
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Może istnieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę internetową upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 6. Zarządzanie plikami cookies "jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę"
  1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
ul. Włodarzewska 4/9,
02-384 Warszawa, Poland
phone: +48 22 257-88-29